Ngân hàng chính sách huyện Ba Vì

13/09/2021 20:04

Sáng ngày 19/03/2021, tại Điểm giao dịch UBND xã Đông Quang, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện trực giao dịch theo lịch đã được niêm yết công khai tại UBND xã, đồng thời tổ chức giải ngân cho 10 hộ vay vốn Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 200 triệu đồng. 


Ngân hàng CSXH trực tại Điểm giao dịch UBND xã Đông Quang
Tại Điểm trực, các nghiệp vụ ngân hàng như thu nợ, thu lãi, giải ngân, huy động tiền gửi tiết kiệm… đều được thực hiện tại đây; Ngoài ra NHCSXH huyện và Hội đoàn thể xã, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp giao ban để triển khai kip thời các chính sách về tín dụng ưu đãi, đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai tín dụng chính sách. Chính vì vậy mà hoạt động tín dụng chính sách được thuận lợi và mang lại hiệu quả cao, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo không có nợ quá hạn trong thời gian qua. 
10 hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thuộc thôn Cao Cương xã Đông Quang được nhận tiền vay tại xã rất phấn khởi vì nguồn vốn đáp ứng kịp thời để thực hiện việc xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường của gia đình mình. 

Người dân nhận tiền vay chuông trình NS&VSMT tại Điểm giao dịch xã
Được biết chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp cho hàng trăm hộ gia đình tại xã Đông Quang được tiếp cận vốn. Trong 5 năm qua đã có gần 1.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh được xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi này từ đó góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã. Đến nay chương trình đang có dư nợ 3.424 triệu đồng với 222 hộ gia đình đang còn dư nợ. Nguồn vốn không những chỉ đáp ứng cho vay đối với những hộ vay để xây mới công trình mà còn cho vay đối với những hộ có nhu cầu sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh đã bị hư hỏng nhằm đảm bảo về việc cung cấp đầy đủ nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn.
Ngoài nguồn vốn trên, tại xã Đông Quang còn cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi khác như: Cho vay giải quyết việc làm (dư nợ 7,8 tỷ đồng), Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (dư nợ 3,4 tỷ đồng), cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (0.2 tỷ đồng), cho vay hộ nghèo về nhà ở (0.3 tỷ đồng). Việc cho vay vốn ưu đãi của NHCSXH tại xã Đông Quang được thực hiện ủy thác một số công đoạn thông qua các tổ chức chính trị xã hội của xã là Hội Nông dân, Hội CCB và Hội phụ nữ. Trong đó các hội đoàn thể đã thành lập  được 11 Tổ TK&VV tại các thôn nhằm truyền tải vốn kịp thời đến người vay. Ngân hàng trực tiếp phát tiền vay và trưc tiếp thu nợ gốc của hộ vay khi đến hạn hoặc có nhu cầu trả trước hạn.
Đồng chí Lê Minh Tuấn #8211 Chủ tịch UBND xã, cho biết: “ Chúng tối đánh giá rất cao vai trò của Điểm giao dịch lưu động  tại xã do NHCSXH huyện thực hiện. Ngoài việc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đối với nhân dân thì các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Danh sách người vay vốn đều được cập nhật, niêm yết công khai, rõ ràng tại xã từ đó giúp dân thuận lợi trong khâu giám sát, nắm bắt, và dễ dàng thực hiện, nên không xẩy ra đơn thư, khiếu kiện về lĩnh vự này. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã thời gian qua”./.
NHCSXH huyện