Kết quả cho vay vốn tín dụng chính sách của Hội Nông dân xã Đông Quang.

27/11/2021 06:32

Trong năm qua, cùng với việc thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội nông dân xã Đông Quang đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt hoạt động ủy thác nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hội viên và nhân dân trên địa bàn xã, giúp hội viên đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Description: IMG_20211126_101254.jpg

Tổ trưởng Tổ TK&VV giúp hội viên về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi nhằm phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách trong chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Cao Cương, xã Đông Quang

Để thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; vận động, đôn đốc Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thực hiện theo đúng quy ước hoạt động, tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH; vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động, thực hành tiết kiệm, cùng chia sẻ trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống hội viên. Bên cạnh đó Hội còn tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc quản lý vốn của Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn vay của hội viên; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng đảm bảo hoạt động giao dịch tại xã được thuận lợi và đúng quy định.

Trong năm 2021, Hội đã tổ chức bình xét và đề nghị ngân hàng giải ngân cho 52 hội viên với số tiền 1 tỷ 670 triệu đồng, nâng tổng số vốn ủy thác do hội quản lý lên 7 tỷ 503 triệu đồng, với 6 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai, thực hiện. Duy trì 6 tổ TK&VV đều xếp loại tốt và có tín nhiệm cao với ngân hàng. Chất lượng tín dụng đảm bảo không có nợ quá hạn. Nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH do Hội quản lý đã giải quyết cho 79 lao động có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập, xây dựng 274 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 31 hộ nghèo cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, trong đó có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá, hộ giàu.

Nhờ quản lý và thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, Hội nông dân xã Đông Quang đã tập hợp và thu hút nhiều hội viên tham gia công tác hội, được Hội nông dân huyện đánh giá là tập thể Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Phùng Đăng Toàn