CÁN BỘ CÔNG CHỨC - BÁN CHUYÊN TRÁCH VÀ NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG ỦY HỘ QUỸ PHÒNG , CHỐNG DỊCH COVID-19

13/09/2021 19:52

Thực hiện thư kêu gọi ủy hỗ quỹ phòng ,chống dịch covd-19 của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

 Cán bộ công chức , bán chuyên trách và nhân dân xã Đông Quang , đã quyên góp ủy hộ quỹ phòng , chống dịch covd-19.

Tổng số tiền là : 70.000.000đ