Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đông Quang

26/04/2022 22:59

Chiều ngày 15/4/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã có buổi làm việc tại xã Đông Quang, kiểm tra việc thực hiện tín dụng chính sách thực hiện tại xã. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Giám đốc NHCSXH huyện - Trưởng đoàn, các đồng chí cán bộ ngân hàng CSXH huyện, ngoài ra còn có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Đông Quang.

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế của 3 hộ vay tại thôn Cao Cương là hộ bà Nguyễn Thị Huyền, Phan Thị La và ông Nguyễn Hồng Giang, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Description: C:\Users\ADMIN\Documents\IMG_20220420_194903.jpg

Kiểm tra việc thực hiện mục đích sử dụng vốn vay tại Thôn Cao Cương

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Đông Quang đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách đến 31/3/2022, qua đó nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng dư nợ đến thời điểm kiểm tra là: 18 tỷ 189 triệu đồng, với 502 hộ vay vốn, 3 tổ chức Hội đoàn thể tham gia uỷ thác vay vốn là: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh, quản lý 11 tổ TK&VV hoạt động tại các thôn, khu dân cư liền kề. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, không có nợ quá hạn.

Description: C:\Users\ADMIN\Documents\IMG_20220420_194850.jpg

 

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã, báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách tại xã thời gian qua

Qua kiểm tra thực tế, thông qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Tứ - Giám đốc NHCSXH huyện, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Đông Quang, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác và các TổTK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng thời khẳng định nguồn vốn ưu đãi thông qua NHCSXH tạo “đòn bẩy” rất tốt để các đối tượng chính sách và người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Để hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đông Quang phát huy hiệu quả cao hơn nữa đoàn kiểm tra cũng đề nghị: Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW, Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách”, tạo mọi điều kiện để vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trên địa bàn. Ban Chỉ đạo giảm nghèo tiếp tục chỉ đạo Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ đúng đối tượng, hoàn thành các chỉ tiêu được UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tới hộ vay; tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước tới Nhân dân. Tổ chức đối chiếu, phân loại nợ NHCSXH đối với 100% khách hàng và hoàn thành trong tháng 4/2022. Các Tổ Tiết kiệm và vay vốn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình để trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, là cầu nối truyn tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Đinh Ngọc Hiền